Leczenie chrapania - jak nie chrapać - niechirurgiczne leczenie chrapania Białystok

Idź do spisu treści

Menu główne

Dlaczego chrapiemy

leczenie chrapania białystok
Już starożytni Grecy i Rzymianie wiedzieli, jakie czynniki wyzwalają lub nasilają chrapanie. Na pierwszym miejscu stawiali jeden z grze-chów głównych: nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Konsekwencją nadużywania zarówno jednego, jak i drugiego jest otyłość, któro sama
w sobie sprawia, że zaczynamy chrapać (patrz dalej).
leczenie chrapania białystok
Starożytni znali wpływ alkoholu na chrapanie, o czym świadczą fragmenty pism Per- sjusza (I w.n.e.): Chrapaliśmy rano tak długo, aż wyparował niepohamowany Falemer (znane wino włoskie), nawet jeżeli zbliżało się południe“ (Pirsig 1988). Ten sam autor powtarza za doświadczoną żoną. która następnego dnia po powrocie męża ze spotkania z kolegami stwierdza: „Ale wczoraj znowu zdrowo popiliście!”. Mąż zaczął bowiem chrapać zaraz po zaśnięciu, podczas gdy bez alkoholu jego I chrapanie nasilało się stopniowo w ciągu nocy i nigdy nie było tak głośne. Obserwacje bystrej żony (pewnie niejednej) potwierdzono naukowo.
leczenie chrapania białystok
Jeden z „ojców” zaburzeń oddychania podczas snu - Christian Guilleminault z Uniwersytetu Stanford, podając swoim pacjentom szklankę wina przed zaśnięciem, zaobserwował wyraźne nasilenie się zaburzeń oddychania podczas snu (1980). Inni badacze stwierdzili, że zaburzenia te, zależne od dawki alkoholu, są najwyraźniejsze w pierwszych godzinach snu po jego spożyciu (Issa i Sullivan 1982). Jak można wytłumaczyć taki wpływ alkoholu? Niewątpliwie zmniejsza on napięcie mięśni górnych dróg oddechowych, języka i szyi, co powoduje, że bardziej wiotki język łatwiej opada ku tyłowi, zwęża światło gardła i utrudnia oddychanie, a miękkie gardło środkowe (patrz dalej), otoczone ścianą mięśni, traci swoją sztywność i zapada się. Dodatkowo alkohol, działając na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, osłabia obronny mechanizm budzenia się. Już te dwa czynniki zakłócają zarówno przebieg snu, jak i oddychanie.
leczenie chrapania białystok
„Znika w sklepie rzeźnika... Po chwili wynurza się spod rolety dyszący, sapiący... W obu rękach ma zawiniątka, z których jedno zawiera ciepłą nóżkę wieprzową, a drugie zimną ratkę baranią, posypaną ziarnistym pieprzem. Prostując się, chwyta gwałtownie oddech. ”
J. Joyce „ Ulisses ”
leczenie chrapania białystok
Kolejny czynnik, nasilający zaburzenia oddychania podczas snu - to nadwaga. Cząstki tłuszczu odkładają się w błonie śluzowej gardła, I zwęża się zatem jego światło. Tłuszcz nagromadzony w tkance pod- I skórnej szyi uciska na górne drogi oddechowe. Na skutek odkładania I się tłuszczu zmniejsza się objętość klatki piersiowej. Wszystkie te czynniki zwiększają opór dróg oddechowych, utrudniając oddychanie.
leczenie chrapania białystok
Na nasilenie chrapania wpływa również pozycja ciała. Ten problem z ra- I cji swojej powszechności wymaga szerszego wyjaśnienia. Pozycja na I wznak, jak już wspominaliśmy, szczególnie „ułatwia" chrapanie, z powodu opadnięcia ku tyłowi i w dół podstawy języka. Dotyczy to przede wszystkim badanych o prawidłowej wadze. W przypadku osób otyłych I chrapanie wydaje się być niezależne od przyjętej podczas snu pozycji.
leczenie chrapania białystok
Każdy z nas przynajmniej raz przeżył infekcję górnych dróg oddechowych i wie, że towarzyszy jej m.in. niespokojny sen nocą i nie- I zwykłe wprost zmęczenie następnego dnia. A przyczyną jest podwyższony opór dróg oddechowych, spowodowany obrzękiem błony śluzowej, szczególnie w obrębie nosa. Podwyższony opór nosa I oznacza, że dla wprowadzenia tej samej objętości powietrza do płuc,  
jak przy nie zwężonych drogach oddechowych, potrzebne jest bardziej ujemne ciśnienie w klatce piersiowej, niż przy normalnym oddychaniu. Dalej oznacza to, że przy pewnym krytycznym podciśnieniu miękka ściana gardła środkowego zaczyna się zapadać; efekt akustyczny - to chrapanie.
leczenie chrapania białystok
Wystarczy przyjąć pozycję leżącą, żeby zwiększyć opór nosa. Już w 1969 roku Rundecrantz zalecał pacjentom z zaburzeniami drożności nosa spanie w pozycji pod kątem 30 stopni. Wtedy opór nosa jest prawie taki sam, jak w pozycji siedzącej. U dzieci częstą przyczyną upośledzenia drożności nosa jest przerost migdałka podniebiennego. U zdrowych dzieci opór nosa jest znacznie większy niż u dorosłych. Dopiero w okresie dojrzewania osiąga wartości typowe dla wieku dorosłego. Natomiast u dorosłych można znaleźć wiele przyczyn zaburzeń drożności nosa: skrzywienie przegrody nosowej, deformacja nosa zewnętrznego, powiększenie małżowin, alergiczne lub infekcyjne zmiany zapalne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, często występujące przy tym polipy. Już Hipokrates zauważył, że polipy w nosie są przyczyną chrapania. Okazało się również, że oddychanie przez usta nie przeciwdziała zapadaniu się ściany gardła środkowego. Badania przeprowadzone w klinice Mayo wykazały, że zdrowi badani, śpiąc z nosem zatkanym watą, zaczęli donośnie chrapać (choć przedtem nigdy tego nie robili), budzili się częściej, a także wystąpiły u nich epizody obturacji górnych dróg oddechowych. Nie można zatem skompensować sobie zaburzeń drożności nosa w sposób wydawałoby się najprostszy - oddychając ustami; nie jest to oddychanie fizjologiczne. Nieprzypadkowo zatem pewne plemię indiańskie do programu wychowania kolejnych pokoleń „prawdziwych” Indian włączyło naukę spania z zamkniętymi ustami. (George Catlin, adwokat i malarz, prowadził intensywne obserwacje wśród Indian Północnej i Środkowej Ameryki. Po raz pierwszy w książce „Oddech życia” w 1889 roku powiązał oddychanie ustami podczas snu z niepełnowartościowym snem i ospałym, ociężałym typem osobowości.)
leczenie chrapania białystok
Czy chrapanie jest cechą przekazywaną | z pokolenia na pokolenie?
leczenie chrapania białystok
Tego problemu nie wyjaśnili starożytni, niewiele też dopowiedziała współczesna nauka. Przyznać też trzeba, że niewielu uczonych szukało odpowiedzi na to pytanie. Z cytowanych już epidemiologicznych badań kanadyjskich wynika, że 25% synów i 21% córek chrapiących rodziców chrapało również (Norton i Dunn 1985). Strohl przebadał rodzinę, w której ojciec cierpiał na nadmierną senność w ciągu dnia, a nocą chrapał. Czworo z jego pięciorga dzieci chrapało w sposób zwracający uwagę, dwoje przy tym również zdradzało nadmierną senność. Również wśród wnuków było wielu chrapiących, a jedna dziewczynka zmarła nagle podczas snu w 4 miesiącu życia, co nasuwa podejrzenie zespołu nagłej śmierci niemowląt (Strohl i wsp. 1978).
leczenie chrapania białystok
Interesujące obserwacje poczynili inni uczeni. Lavie i Rubin (1984) badali sześciu synów (średnia wieku 21 lat) rodziców cierpiących na zaburzenia oddychania podczas snu. Takie zaburzenia nie występowały u badanych synów, skądinąd zupełnie zdrowych. Pojawiły się jednak natychmiast, kiedy zatkano im nos podczas snu. Dla porównania zbadano 4 synów całkowicie zdrowych rodziców. U tych zdrowych młodych ludzi po zatkaniu nosa zaburzenia oddychania podczas snu wystąpiły ze znamiennie mniejszą częstością. Czy zatem zaburzenia oddychania podczas snu to zaostrzenie się dziedzicznej niestabilności górnych dróg oddechowych w następstwie podwyższenia oporu w górnych drogach oddechowych, a w tym konkretnym przypadku - w obszarze nosa?
leczenie chrapania białystok
Cytowany już powyżej Strohl (1978) stwierdził również, że cechą dziedzicznie przenoszoną u osób chrapiących jest obniżenie napięcia mięśniowego podczas snu. A zatem głęboko słuszna wydaje się propozycja wysunięta przez Fraikora już w 1977 roku, żeby wśród rodziców noworodków przeprowadzać dokładny wywiad w kierunku chrapania i występowania zaburzeń oddychania podczas snu. Pozwoliłoby to na otoczenie szczególną troską dzieci potencjalnie narażone na wystąpienie zaburzeń oddychania podczas snu, przynajmniej do czasu, aż „wyrosną” one z okresu zagrożenia SIDS.
leczenie chrapania białystok
Zgodnie z przedstawioną definicją, dźwięki chrapania powstają przede wszystkim w obszarze gardła środkowego. Aby zrozumieć mechanizm jego zapadania się, o którym wspominano powyżej, należy kilka słów poświęcić budowie anatomicznej tego fragmentu górnych dróg oddechowych.
leczenie chrapania białystok
A teraz trochę anatomii...
leczenie chrapania białystok
Jak zbudowane jest gardło środkowe?
Gardło środkowe to środkowy fragment „przewodu mięśniowego”, wysłanego błoną śluzową, biorącego swój początek u podstawy czaszki, na wysokości nozdrzy tylnych, a kończącego się wejściem do krtani.
leczenie chrapania białystok
Ciągłość ściany przedniej tego przewodu przerywają trzy wejścia: naj- | wyższe prowadzi do jamy nosowej, następne do jamy ustnej, a ostatnie - do krtani. W ten sposób można wyróżnić trzy obszary anatomiczne, częściowo od siebie oddzielone: gardło górne, środkowe i dolne.
Granica między gardłem środkowym a dolnym przebiega na wysokości wierzchołka nagłośni. W sytuacji, kiedy podstawa języka i boczne ściany gardła zbliżają się do kręgów szyjnych (np. w pozy- I cji leżącej), przejście gardła środkowego w dolne ulega zwężeniu lub nawet zamknięciu. Ta strefa to inaczej „cieśń gardła dolnego”. 1 „Cieśń podniebienną” tworzy tylny brzeg podniebienia miękkiego.
leczenie chrapania białystok
Trzy pierścieniowo ułożone grupy mięśniowe - zwieracze gardła - obejmują przestrzeń gardła, częściowo na siebie zachodząc. Po dwa podłużne l mięśnie rylcowo-gardłowe i podniebienno-gardłowe odchodzą od pod- I stawy czaszki i dochodzą do bocznej ściany gardła. Działają one jak i dźwigacze, wyrzucając cząstki pokarmowe, które podczas aktu połykania mogą znaleźć się u wejścia do krtani. Ruchomość podniebienia miękkiego reguluje grupa pięciu mięśni. Największą część masy mięśniowiwej stanowią napinacze i dźwigacze, podczas gdy języczek ma mm stosunkowo niewiele włókien mięśniowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego