Leczenie chrapania - jak nie chrapać - niechirurgiczne leczenie chrapania Białystok

Idź do spisu treści

Menu główneleczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać


  „Kiedy śnimy, nie wiemy, że śnimy. Podczas snu żyjemy w naszych snach. Dopiero po przebudzeniu wiemy, że śniliśmy. Kiedyś nastąpi wielkie przebudzenie i dowiemy się, że życie jest wielkim snem. ”
Chuang Tzu (IV w. p.n.e.)

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

  Sen od dawna fascynował człowieka, budząc bardzo złożone emocje. Człowiek na swój sposób kochał to dziwne zjawisko, jakim do dziś pozostał sen, jednocześnie niezrozumienie i tajemniczość istoty snu budziły niepokój. Stworzyliśmy wiele teorii, ale w końcu pokornie trzeba było przyznać, że nie do końca rozumiemy, co dzieje się w nas podczas snu.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

  Od bardzo dawna sen łączono ze śmiercią. Nieprzypadkowo Hypnos - grecki bóg snu - był bratem Thanatosa - boga śmierci. W Talmudzie czytamy: „Śmierć i sen są do siebie podobne”, a szekspirowski Henryk IV mówi o swojej śmierci, że będzie to „sen wśród przodków”.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

  Współczesny człowiek znacznie lepiej poznał znaczenie snu. Nie utożsamia go ze śmiercią, wie, że jest to okres odpoczynku naszego organizmu, ale jednocześnie i czas wielkiej twórczości - czas intensywnej pracy ośrodkowego układu nerwowego. Współczesna medycyna zajmuje się nie tylko zaburzeniami snu, ale również nieprawidłowościami w funkcjonowaniu naszego organizmu, pojawiającymi się właśnie podczas snu. I znowu więź między Hypnosem i Thanatosem powróciła w zupełnie innej postaci... zespołu nagłej śmierci noworodków, o ciągle nie wyjaśnionej przyczynie (ang. SIDS - Sudden Infant Death Sy drome).

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

  Dużo danych przemawia za tym, że być może ten nagły zgon podczas snu poprzedzony jest bezdechem w następstwie zwężenia górnych dróg oddechowych. Zwężenie, a nawet chwilowe zamknięcie górnych dróg oddechowych, występujące podczas snu u osób dorosłych, stanowi istotę obturacyjnego bezdechu sennego. Jednym z jego głównych objawów jest chrapanie.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Co to jest chrapanie?
Chrapanie - snoring (ang.), Schnarchen (niem.), ronflement (franc.)» ronquido (hiszp.) to zjawisko akustyczne, powstające podczas snu w wyniku wibracji miękkich części w obszarze gardła środkowego, przy niecałkowitym zamknięciu górnych dróg oddechowych (Pirsig 1988).

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Taka definicja wyklucza zatem wszelkie dźwięki, powstające na poziomie nosa, warg, wywołane drganiem policzków czy strun głosowych. „Prawdziwe” chrapanie związane jest zawsze ze snem. Nie są więc nim inne dźwięki, które czuwający człowiek może wydawać przy oddychaniu nosem lub ustami. W jednym z kolejnych rozdziałów przedstawimy zarys anatomicznej budowy gardła środkowego.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Chrapanie jest niemalże wyłączną cechą człowieka. „Dzikie zwierzęta nie chrapią” - pisał Immelmann, niemiecki naturalista. Zwierzęta śpią zwykle na brzuchu lub na boku (1964). W tej pozycji żuchwa jest naturalnie podtrzymywana. Dziś wiemy jednak, że wiele zwierząt chrapie, np. koty (bardzo często perskie), wielbłądy, małpy, słonie, krowy, konie, owce, jeże i psy. Najbardziej wdzięcznie pochrapują pekińczyki, mopsy i boksery, chociaż te ostatnie często wymagają operacyjnego leczenia, w celu uniknięcia uduszenia podczas snu. Przodek współczesnego człowieka zaczął chrapać prawdopodobnie wtedy, kiedy we śnie przyjął pozycję na wznak.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

A teraz pytanie zasadnicze!
Kiedy chrapiemy?

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Spośród 800 badanych 83% chrapało w pozycji na wznak lub na boku (Hermann 1973), a jedynie 2% z 200 badanych wyłącznie w pozycji na boku (Robin 1968). Grupa uczonych włoskich (Lugaresi i wsp. 1980) przebadała 5713 osób spośród liczącej 20 000 mieszkańców republiki San Marino: 60% mężczyzn i 72% kobiet podało, że nie chrapią albo nic o tym nie wiedzą, 17% mężczyzn i 14% kobiet przyznało się, że „niekiedy” chrapią. Stale chrapało natomiast 24% mężczyzn i 14% kobiet. Częstość chrapania wzrasta wraz z wiekiem. I tak cytowani powyżej badacze włoscy stwierdzili, że w grupie 30-latków chrapało ok. 10% mężczyzn i niecałe 5% kobiet, ale już 60% panów i 40% pań po sześćdziesiątce. Wśród chrapiących dominowali badani z nadwagą.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Kolejnych danych dostarczyły badania epidemiologiczne prowadzone w Finlandii, Kanadzie i Japonii. I tak Koskenvuo i wsp. (1985) badali 3847 mieszkańców i 3664 mieszkanek Helsinek w wieku 40-69 lat. Stale chrapało 9% mężczyzn i 3,6% kobiet.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Norton i Dunn (1985) przebadali 2629 osób w wieku między trzydziestym a dziewięćdziesiątym rokiem życia; chrapało 42% badanych. Liczba chrapiących wzrastała do wieku siedemdziesięciu lat; w tej dekadzie życia chrapało 84% współmałżonków i 73% współmałżonek. Z badań Ikematsu z 1985 roku, przeprowadzonych na 12700 Japończykach między czwartym a osiemdziesiątym rokiem życia wynika, że Japończycy chrapią podobnie często jak mieszkańcy Europy i Kanady.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

A teraz kilka plotek z życia wyższych sfer...
Kto, kiedy i jak chrapał?

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

„Klub chrapiących” skupia wielu interesujących ludzi. Spośród 32 prezydentów USA 20 chrapało (Fairbanks 1987). Szczególnie dokuczliwy był Teodor Roosevelt - współtowarzysze szpitalni skarżyli się, że jego nocna hałaśliwość utrudnia im powrót do zdrowia. Plutarch pisał o chrapiącym imperatorze Otho, chrapał też lord Chesterfield. Jeśli wierzyć damom, znającym bliżej Mussoliniego, był on prawdziwym artystą, zadziwiającym swoim chrapaniem. Według „pomiarów” oficera marynarki, słuchającego Winstona Churchilla na pokładzie statku w sierpniu 1944 roku, Churchill był aż „35-decybelowym” (!) brytyjskim mężem stanu. W „Księdze Rekordów Guinnessa” pod datą 28.06.1984 zanotowano rekord głośności chrapania, zarejestrowany we wczesnych godzinach rannych: 87,5 decybeli! Jest to głośność pracującego silnika autobusowego Greyhounda.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Wymyślono i opatentowano wiele gadżetów, które miałyby przeszkadzać chrapiącym. „Piłka przeciwchrapaniowa”, przywiązywana na plecach, uniemożliwiała leżenie i spanie w pozycji na wznak. Specjalne opaski podtrzymywały żuchwę i nie pozwalały oddychać ustami, a aparat wkładany do ust miał podtrzymywać język i nie dopuszczać do jego opadania do tyłu. Różne elektroniczne czujniki miały dawkować chrapiącemu nieprzyjemne i bolesne bodźce i w ten sposób „oduczać” chrapania. Ale chrapanie nie poddaje się warunkowaniu Pawłowa... Stwarza natomiast chrapiącemu mnóstwo trudności socjalnych.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Legendarny myśliwy z Teksasu - John Wesley Hardin - zdenerwował się chrapiącym zza ściany hotelowej sąsiadem do tego stopnia, że wyjął pistolet, strzelił w ścianę i zastrzelił chrapiącego po jej drugiej stronie. United Press International donosił 3 grudnia 1983 roku, że policja w Dallas ujęła pewną panią, która w nocy chwyciła pistolet i wystrzeliła pięciokrotnie w kierunku chrapiącego zbyt głośno małżonka. Strzeliła skutecznie... Jakaż determinacja każe szukać tak radykalnych rozwiązań!

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Dlaczego włączone radio, grający telewizor czy cicha rozmowa nie przeszkadzają w spaniu, a chrapanie - nawet nie rekordowo głośne - nie pozwala zasnąć osobie śpiącej obok? Trudno „nie słyszeć chrapa- cza”, ponieważ dźwięki przez niego wydawane są nieregularne, zmieniają się jak w kalejdoskopie, niepokoją słyszącą je osobę, ponieważ często sprawiają wrażenie, że oddech, któremu towarzyszą - będzie oddechem ostatnim... Zwykle współmałżonkowie rozumieją, że chrapanie nie ma nic wspólnego ze złośliwym aktem woli, ale tak dzieje się w ciągu dnia. Natomiast nocą, tęskniąc do chwili spokojnego snu, trudno czasem być tak wspaniałomyślnym.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Oddajmy głos badaczom. Oto podczas badań w laboratorium snu okazało się, że natężenie dźwięku chrapania, mierzone w odległości 25 cm od chrapiącego człowieka osiąga wartość 90 decybeli. Porównać to można z pracującą kosiarką do trawy - 75 do 93 decybeli - co sprawia, że nie używamy jej nocą, gdy sąsiedzi śpią. Prace budowlane prowadzone nocą nie powinny przekraczać 40 decybeli, a uliczny młot pneumatyczny pracuje z głośnością 75 decybeli. A zatem jak pisze A. Seiz-Hauser w książce W. Pirsiga: „Nawet jeżeli współtowarzysz snu śpi na najdalszej krawędzi łóżka, to i tak musi wytrzymywać natężenie dźwięku podobne do głośności pracującego młota pneumatycznego”.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Nietolerancja jednego ze współmałżonków w stosunku do drugiego - chrapiącego - może być przyczyną poważnych problemów małżeńskich, ale i manifestacją trudności rodzących się na zupełnie innym tle (Fairbanks 1987). Cytowany autor wspominał o dziesięciu pacjentach, zdecydowanych na rozwód, którzy z całą stanowczością twierdzili, że nie wejdą w żaden kolejny związek, dopóki ich problemy z chrapaniem nie zostaną rozwiązane.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Kłopoty małżeńskie to zaledwie część socjalnych problemów „chrapaczy”. Mogą się oni spodziewać co najmniej braku akceptacji w innych okolicznościach życiowych. W mieszkaniach w blokach o kiepskiej izolacji akustycznej osoba chrapiąca jest słyszalna nie tylko we własnym mieszkaniu, ale i u sąsiadów. Chrapiący współtowarzysz w przedziale pociągu czasami wzbudza wesołość, ale równie często irytację. Wspomniany kilkakrotnie W. Pirsig opisuje, jak dawno, dawno temu, bo już przed 300 laty, graf von Zimmern podczas podróży do Francji nocował w Trier w jednej komnacie ze swoim szwagrem, grafem Filipem von Hanau. Nocą chrapał jak zwykle. Następnego dnia, w obecności całego zacnego towarzystwa, jego współtowarzysz opowiadał, jaki to strach nie pozwolił mu spać w nocy. Otóż był to strach o kuzyna, który nie tylko chrapał, ale też przestawał oddychać, zmuszając biednego Filipa do ciągłego sprawdzania, czy szwagier jeszcze żyje. A czynił to bynajmniej nie z obawy o jego los, tylko z przerażenia, że to właśnie na niego mogłoby paść posądzenie o nocne morderstwo...

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

To wszystko napisano o chrapaniu w dziełach nie zawsze naukowych. Współczesna medycyna odarła chrapanie z osłonek dowcipu i humoru. Przyniosła natomiast fakty, które budzą niepokój. Oto tenże sam Pirsig pisze już poważnie o tym, że chrapiący pacjenci, u których jednocześnie występują bezdechy śródsenne, często powodują wypadki komunikacyjne, zasypiając za kierownicą. Nietrudno wyobrazić sobie w tym momencie kierowcę autobusu lub pociągu... Statystyka mówi, że wypadki komunikacyjne stanowią jedną z częstszych przyczyn zgonu pacjentów z bezdechami sennymi.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Senność i znużenie w ciągu dnia powodują też wypadki na stanowisku pracy, spadek wydajności, zmuszający niekiedy do rezygnacji z pracy zawodowej, a wreszcie zmiany w psychice, które nasilając niechęć do kontaktów z innymi ludźmi, w końcu te kontakty ograniczają, tworząc rozdźwięk z bliskimi i przyjaciółmi, którzy coraz mniej chętnie tolerują obecność wiecznie sennego kompana.

leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Niezależnie od obrazu człowieka chrapiącego, obrazu mniej lub bardziej poważnego, często o podtekście komicznym lub satyrycznym, jaki stworzyła literatura piękna, powinniśmy zastanowić się, jak człowiek z bezdechem sennym, chrapiący, odnajduje się we współczesnym społeczeństwie? Czy senność i znużenie pozwalają mu dotrzymać coraz większego tempa naszej codzienności, czy raczej spychają go na margines codziennej aktywności i pogoni za sukcesem i spełnieniem się? W kolejnych rozdziałach powiemy o konsekwencjach nocnych bezdechów i wtedy może w chrapaniu staruszka z opadającą głową dostrzeżemy prawdziwe zagrożenie dla jego zdrowia lub nawet życia. Może nam przypomnieć się wówczas scena z zapisków autobiograficznych Wilhelma Buscha, z 1843 roku, przedstawiająca drobnego wiejskiego urzędnika, nadzorującego żebraków, i jego codzienną popołudniową drzemkę, niezmiennie kończącą się „kroczącym” dźwiękiem wychodzącym z szeroko otwartych ust. Pewnego dnia znaleziono go martwego pod gruszą, z otwartymi ustami. Wszyscy wiedzieli, jaki był ostatni odgłos, który się z nich wydobył...
leczenie chrapania białystok, jak wyleczyć chrapanie, jak nie chrapać

Dalej szczegółowo przedstawimy kliniczny obraz współczesnego chrapiącego, ale najpierw zastanówmy się, co jest przyczyną tego irytującego zjawiska...
Kiedy chrapiemy głośniej i częściej, czyli jakie czynniki nasilają chrapanie?
„Czyż nam nie miło czas upłynie Przy whisky, piwie i przy winie. ”
J. Joyce „ Ulisses ”

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego